DAKİK | DOĞAL AFET ARAMA KURTARMA İLK YARDIM KULÜBÜ

banner1-1

Hakkımızda

Biz Kimiz

Milli ve manevi değerleri özümsemiş, kendisiyle barışık, vizyon sahibi, güven duyulan, büyüklerine saygılı, küçüklerine şefkatli, hukuka bağlı, vatandaşlık bilincine sahip, hoşgörülü, diyaloğa açık, eğitimli, başarılı, sorumluluk sahibi, zararlı alışkanlıklardan uzak, insanlık değerlerini baş tacı eden, evrensel değerlere saygılı, ilkeli, güzel ahlak sahibi, özü sözü davranışı bir olan, bilime önem veren, kendini geliştiren ve yetiştiren, başarıyı ulaşılacak son durak değil bitmeyen bir yolculuk olarak gören, gençliğin ihtiyaçlarına kurumsal projeleri ile madden ve manen cevap verebilen, cesaretli, girişimci ruha sahip, fedakar, model örnek olabilen, önde gelen, asimile olmamış, karakteri sağlam, şahsiyetli ve bütün insanlığın iyiliğini isteyen bir gençlik.

Misyonumuz

Afet, acil durum ve salgın hastalıklara karşı, gençlerin hazır olması için eğitim verilmesi ve bu alanda çeşitli faaliyetlerin gösterilmesi.

Vizyonumuz

 • Afetlere karşı bilinçli ve eğitimli gençlik oluşturmak.
 • Ülkemizde Afet ve İlk yardım konusunda Bilinçli, Eğitimli ve Gönüllü bir gençlik ağı oluşturulması ilk hedefimiz arasındadır.
 • Gençlerin yaşadığı bölgedeki afetler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve bu konuda yetkili mercilerden eğitimlerini almaları…
 • Afet öncesi gerekli çalışma ve tatbikatların yapılarak Afetlere hazır bir gönüllü gençlik hareketi başlatmak.
 • Afet sonrası bilinçli bir müdahale ve yardım dağıtım ekibini oluşması
 • Uluslar arası Afetlerde yapılacak yardım ve çalışmalarda gönüllü görev alacak bir gençlik ağı oluşturmak.
 • İlk yardım konusunda eğitimli bir toplumun oluşturulması
 • Gençlerin çevresinde yaşayan diğer insanlara karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak
 • Toplumumuzun özellikle Afetler sonrası müdahale ve yardım dağıtma konusunda bilinçlenmesi ve eğitimli bir toplum oluşmasının temelinin atılması.
 • Gençlerin toplumsal duyarlılığının artırılması
 • Gençler arasındaki dayanışma duygularının ön plana çıkarılması
 • Toplumda paylaşma kültürünün yaygınlaştırılması

3WTURK CMS v8.3.1